SynQuest symposium 6 maart 2018 - jaarbeurs Utrecht

10 jaar SynQuest; ROM en Waardegedreven Zorg

10 jaar SynQuest

Verder bouwen aan kwaliteit in de GGZ:

  • patiëntgericht
  • kwaliteit voorop
  • betaalbaar

De 10 leden van SynQuest werken samen aan kwaliteitsverbetering van de GGZ door uitkomstmeting in de behandeling. Routine Outcome Monitoring (ROM) is hiervoor inmiddels een algemeen gebruikte methode. Er zijn veel goede voorbeelden hiervan bij de SynQuest leden; op dit symposium komen verschillende mooie voorbeelden hiervan aan de orde.

Na 10 jaar bezint SynQuest zich ook op de vraag: hoe verder met uitkomstmeting? Maken we optimaal gebruik van de resultaten van onze metingen? Welke uitkomstmaten zijn het meest relevant (waardevol/ betekenisvol) voor patiënten en hun behandeling? Deze en vergelijkbare vragen staan centraal in ‘Value Based HealthCare (VBHC)’ oftewel ‘waardegedreven zorg’. Deze methode wordt, wereldwijd, meer en meer omarmd in de gezondheidszorg. Bij waardegedreven zorg staan patiënt relevante uitkomsten centraal: welk resultaat is relevant voor de patiënt? Welke zorg draagt hieraan bij? En daarbij: welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Het programma van dit symposium neemt bezoekers mee in waardegedreven zorg als nieuwe, en bredere context voor ROM: Wat is waardegedreven zorg? Wat is de betekenis voor de GGZ? Wat hebben behandelaren en cliënten hier aan? Hoe verder met ROM als bouwsteen van waardegedreven zorg?