U bent hier

Leren van ROM: posterpresentaties

Leren van ROM in praktijk

De 10 ggz aanbieders die samen SynQuest vormen werken samen aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Dit doen zij onder andere door uitwisseling van de aanpak hoe je kunt leren van ROM resultaten, zowel in de behandeling als voor kwaliteitsbeleid. De resultaten van ROM zijn eerst en vooral een bron van informatie in de evaluatie van de individuele behandeling tussen patiënt en behandelaar.

ROM data kunnen daarnaast ook ingezet worden als bron van informatie voor kwaliteitsbeleid, dus om de kwaliteit van de ggz in het algemeen mee te verbeteren. Dat doen we door ‘Leren door vergelijken’.  Bij de verzamelde data worden dan vragen gesteld als: Zijn er verschillen in de uitkomstmaten van verschillende behandelaars of teams? En zo ja: hoe komt dat dan? Deze informatie wordt in de ggz instellingen gebruikt om met betrokken professionals intercollegiaal te zoeken naar verbeterpunten om de kwaliteit van zorg mee vooruit te helpen.

Op het SynQuest symposium 2018 hebben alle SynQuest leden posters gepresenteerd waarmee zij voorbeelden geven van hoe ‘leren van ROM in de behandeling’ en ‘leren van ROM door vergelijken’ in de praktijk nu wordt toegepast.